‼️📣📣ธารารินคลินิกมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 โดยขอความร่วมมือจากผู้รับบริการ ดังนี้‼️

1.ผู้รับบริการต้องระบุวัน เวลาที่จะเข้ามารับบริการอย่างชัดเจนเพื่อลดการมานั่งรอในคลินิก และไม่พาผู้ติดตามมานั่งรอในคลินิก โดยทางคลินิกขอรับผู้บริการสูงสุดไม่เกิน12 เคส/ วัน

2.คัดกรอง ซักประวัติการเดินทางรวมทั้งคนในครอบครัว หากมาจาก 13 จังหวัดพื้นที่แดงเข้มเราจะขอให้งดรับบริการไปก่อน

3.ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้ารับบริการ และเช็คอิน เช็คเอาท์ “ไทยชนะ” ทุกครั้ง

4.เคสศัลยกรรมทุกเคสจะได้รับการตรวจคัดกรองด้วย
Rapid Antigen swab test ฟรี‼️ ทุกเคส