ธารารินคลินิก ผู้นำด้านการปรับรูปหน้าอันดับต้นในภาคอีสาน การันตีด้วยรางวัล 4 ปีซ้อน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้ สามารถให้ข้อมูลลูกค้าผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและพัฒนาคุณภาพงานบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไปเพื่อลูกค้าทุกท่านของเราค่ะ 💜💜💜
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ บริษัท อัลเลอร์แกนผู้สนับสนุนการจัดงานอบรมในครั้งนี้ค่ะ