ธารารินคลินิก มีมาตรการเตรียมความพร้อม เพื่อความปลอดภัยจาก Covid-19 ดังนี้

✅ วัดอุณหภูมิลูกค้าทุกท่านก่อนเข้าร้าน
✅ สอบถามประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ไข้ ไอ น้ำมูกลูกค้าทุกท่าน ก่อนเข้ารับบริการ หากมีให้เว้นไปก่อน
✅ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อล้างมือก่อนเข้าร้าน
✅ จัดระบบคิวรายวันไม่ให้มานั่งรอพร้อมกันในร้าน
✅ พนักงานทุกคนใส่แมสก์และใส่ถุงมือในขณะให้บริการ
✅ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ ผ่านการฆ่าเชื้อก่อนให้บริการทุกครั้ง
✅เ ว้นระยะห่างในการนั่งรอ 1 เมตร ทุกที่นั่ง
✅ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสจุดร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบ่อยๆ
✅ ให้ชำระเงินผ่านระบบอิเล็คทรอนิค

สวยอย่างปลอดภัยได้ที่ธารารินคลินิกทุกสาขา