คุณหมอฝนได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรและขึ้นสาธิตการฉีดในงานประชุมวิชาการ
🎯 ภาพบรรยากาศงานประชุม อบรมเชิงวิชาการ ” Fusion Meso Therapy ” FUSION 7 MIRACLES ” โดยมี Dr. Raphaël Duérinck ผู้ก่อตั้ง Fusion Mesotherapy และ วิทยากรกิตติมาศักดิ์ ทั้ง 4 ท่าน ที่มาให้ความรู้ และร่วม Work shop ในครั้งนี้ ณ สถาบันสุขภาพและความงาม ตรัยญา โรงพยาบาลปิยะเวท

 

สาธิตการฉีด Fusion Meso Therapy สาธิตการฉีด Fusion Meso Therapy สาธิตการฉีด Fusion Meso Therapy สาธิตการฉีด Fusion Meso Therapy สาธิตการฉีด Fusion Meso Therapy สาธิตการฉีด Fusion Meso Therapy สาธิตการฉีด Fusion Meso Therapy สาธิตการฉีด Fusion Meso Therapy สาธิตการฉีด Fusion Meso Therapy