โปรโมชั่น Bo USA 100U แถม Dermashock cool 2 ครั้ง มูลค่า 3,000 บาท