กำจัดขนรักแร้ด้วยเครื่อง Fotona Long pulse ND Yag
เลเซอร์กำจัดขนถาวร กำจัดขนได้ทุกสภาพผิว ลงลึกถึงลากขนให้หายถาวร เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรก 💯
เลเซอร์กำจัดขน กำจัดขนขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์