โปรโมชั่น Ulthera ปี 66 ราคาไลน์ละ 100 บาท จากปกติ Line ละ 150 บาท

  • กรณีซื้อ 500 line ขึ้นไปฟรี Filler belotero เทคนิคยกกระชับหน้า 1 cc มูลค่า 12,900 บาท
    หรือ Q-switch 1 ครั้ง+ Derma coolight2 ครั้ง
  • โปรโมชั่น Ulthera 800Line + Thermage FLX 900Shot ลด 10% จาก 150,000 .- เหลือ 135,000 .- แถม HIFU 400Shot มูลค่า 18,000
  • โปรโมชั่น Ulthera 600Line + Thermage FLX 600Shot ลด 10% จาก 110,000 .- เหลือ 99,000 .- แถม HIFU 200Shot มูลค่า 9,990

 

โปรโมชั่น Ulthera ปี 66

สอบถาม โปรโมชั่น Ulthera ได้ที่ ธารารินคลินิก ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์