โปรโมชั่น Ulthera ปี 66 ราคาไลน์ละ 100 บาท จากปกติ Line ละ 150 บาท

กรณีซื้อ 500 line ขึ้นไปฟรี Filler belotero เทคนิคยกกระชับหน้า 1 cc มูลค่า 12,900 บาท
หรือ Q-switch 1 ครั้ง+ Mesocoolight2 ครั้ง

สอบถาม โปรโมชั่น Ulthera ได้ที่ ธารารินคลินิก ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์