ธารารินคลินิก ให้ความสำคัญในด้านการรักษาและการให้บริการ จึงได้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการให้บริการอย่างดีที่สุด ขอขอบคุณทาง บริษัท อัลเลอร์แกน ประเทศไทย และ บริษัท Plasmalis ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณ์ให้กับพนักงานธารารินคลินิกได้นำไปปรับใช้แนะนำคนไข้ได้อย่างถูกวิธีมีมาตรฐาน