ธารารินคลินิก มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างคุณภาพและความปลอดภัย ให้แก่คนไข้ที่เข้ารับบริการ ด้วยโปรแกรมการรับรองมาตรฐานสากล AACI®️American Accreditation Commission International🇺🇸 For Aesthetic Specialist Center

AACI®️American คืออะไร ?

AACI คือระบบการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล American Accreditation Commission International จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและกระบวนการบริหารจัดการ การรักษาเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในการบริการด้านสุขภาพ และปรับปรุงความปลอดภัย ความสุขสมบูรณ์ คุณภาพชีวิต การันตรีความปลอดภัยการบริการและศัลยกรรมความงามให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

มาตรฐาน AACI จะช่วยเข้ามายกระดับด้านการให้บริการจากเดิมที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยด้านความปลอดภัยจะช่วยยกระดับทั้งในเรื่องของสถานที่ ที่จะมีความเป็นส่วนตัว แบ่งห้องในการรักษาที่ชัดเจน บรรยากาศภายในห้องปลอดโปร่ง ไม่แออัด ห้องผ่าตัดและครื่องมือที่ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้านการรักษามีการเข้มงวดในการให้บริการด้านการรักษาเพิ่มมากขึ้น เริ่มตั้งแต่การเริ่มให้คำปรึกษา การรักษา ไปกระทั่งถึงการจ่ายยา และติดตามผลการรักษา

พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพอยู่เสมอ

มาตรฐานสากล AACI จะช่วยเข้ามาเพิ่มความเชื่อมั่นในการรับบริการให้กับคนไข้ ซึ่งจะกล่าวได้ว่าคลินิกที่ได้รับมาตรฐาน AACI ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลระดับโลก ฉะนั้นบุคลากรในคลินิกจะได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอยู่เสมอ และทางกระบวนการด้านการบริการทุกอย่างจะปลอดภัย มีการประเมินความเสี่ยงในทุกขั้นตอน ดังนั้นเมื่อมีการบริหารจัดการภายในที่เข้มงวดขึ้น จึงส่งผลให้คลินิกกล้าการันตรีให้กับคนไข้ที่จะเข้ารับบริการว่าต้องได้รับความปลอดภัยและผลลัพธิ์ที่ดีในการให้บริการอย่างแน่นอน

เพราะเราเชื่อว่าความมั่นใจและบุคลิกภาพเป็นรากฐานของความสำเร็จ #AACI #TararinClinic_AACI

Ref :

https://aacihealthcare.com/

https://www.facebook.com/AACIasiapacific/