คุณหมอฝน พญ.ธรารัตน์ ปทุมพงษ์
ตำแหน่ง MINT Certified Trainner ประจำประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก Hansbiomed-Global ได้ขึ้นบรรยายและสาธิตในงานสอนหัวข้อ
การยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยการใช้ ไหม MINT FINE & MINT EASY
(ซึ่งเป็นไหมที่ผ่านการรับรองจาก อย.อเมริกาและไทยในข้อบ่งชี้การยกกระชับใบหน้า)
โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากแพทย์ความงามทั่วภาคอีสานเข้าร่วมคลาสที่จัดขึ้นที่รพ.ขอนแก่นรามในครั้งนี้ค่ะ