เลเซอร์ลบรอยสัก Q-Switched ND YAG Laser

Q-Switched ND YAG Laser เครื่อง เลเซอร์ลบรอยสัก จะปล่อยพลังงานออกมาเพื่อทำให้เซลล์เม็ดสีแตกตัว หลังจากนั้นเม็ดเลือดขาวจะดูดซึมหรือย่อยสลายเม็ดสีที่ผิดปกติ และจะถูกกำจัดโดยการขับเป็นของเสียออกจากร่างกายโดยไม่เกิดผลข้างเคียงใด ๆ เม็ดสีที่เกิดจากรอยสักจะค่อย ๆเลือน จาง การลบรอยสักด้วยเลเซอร์สามารถทำได้ทุกบริเวณของร่างกาย โดยแพทย์จะปรับพลังงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการลบรอยสัก

เลเซอร์ลบรอยสัก Q-Switched ND YAG Laser

 

ทำไมต้องลบรอยสักที่ ธาราริน คลินิก ?

ที่ ธาราริน คลินิก เลือกใช้ Q-Switched ND YAG Laser (ไม่ใช่ IPL) เลเซอร์ลบรอยสัก ที่จะปล่อยพลังงานออกมาเพื่อทำให้เซลล์เม็ดสีแตกตัว หลังจากนั้นเม็ดเลือดขาวจะดูดซึมหรือย่อยสลายเม็ดสีที่ผิดปกติ และจะถูกกำจัดโดยการขับเป็นของเสียออกจากร่างกายโดยไม่เกิดผลข้างเคียง เม็ดสีที่เกิดจากรอยสักจะค่อยๆเลือนจาง ลซอร์ลบรอยสัก ที่ไหนดี ต้องที่ ธารารินคลินิก “Tararin Clinic” ตอนนี้ 4 สาขา ได้แก่ ขอนแก่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  สุรินทร์

ต้อง เลเซอร์ลบรอยสัก กี่ครั้ง?

– ปกติต้องยิงเลเซอร์ประมาณ 3-6 ครั้งขึ้นไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความตื้นลึกของรอยสักและสีที่สัก

ระยะห่างในการทำแต่ละครั้ง?

– 3-4 สัปดาห์/ครั้ง

ใช้เวลานานไหม ในการ เลเซอร์ลบรอยสัก แต่ละครั้ง?

– แพทย์จะใช้ระยะเวลาในการ ยิงเลเซอร์ประมาณ 15-30 นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดของ รอยสัก)

 

 

 

“ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล”

“ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล/สภาพผิว”

ค่าบริการ เลเซอร์ลบรอยสัก